Patroni roku 2021

W piątek 27 listopada Sejm ustanowił patronów roku 2021. Wśród nich jest aż czterech wybitnych twórców literatury polskiej. Uhonorowani zostali:

Cyprian Kamil Norwid – wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta. 24 września 2021 r. będziemy obchodzić dwusetną rocznicę urodzin poety.

Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. 22 stycznia 2021 r. będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin poety.

Stanisław Lem – najwybitniejszy przedstawiciel  polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autor  m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”.  12 września 2021 r. będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin pisarza.

Tadeusz Różewicz – wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. 9 pażdziernika 2021 r. będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin poety.

 

Do grona poetów i pisarzy dołącza również kardynał Stefan Wyszyński . W 2021 roku przypada czterdziesta rocznica śmierci oraz 120 rocznica urodzin duchownego.

W przyszłym roku będziemy obchodzić również  230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza. Sejm przyjął zatem uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

W całej Polsce odbędzie dużo uroczystości upamiętniających patronów roku 2021. Nasza biblioteka również o nich nie zapomni.