Drodzy Rodzice, drodzy Czytelnicy naszej strony internetowej

Stop przemocy

Drodzy Rodzice, drodzy Czytelnicy naszej strony internetowej,

przyszło nam doświadczać ciężkich czasów. Koronawirus przeniósł nasze normalne życie do świata wirtualnego,  nie przeniósł  jednak do niego cierpienia, bólu i bezsilności…  Te uczucia mogą towarzyszyć nam nadal bez względu na formę naszych kontaktów.

Na szczęście, nie przeniósł w niebyt również wrażliwości, empatii i wiary w człowieka. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię „Pandemia przemocy”, do  której przyłącza się nasza szkoła.

Celem tej kampanii jest zapobieganie przemocy wobec dzieci i zachęcenie do reagowania w sytuacji ich krzywdzenia.

Prosimy wszystkich rodziców, sąsiadów, bliższą i dalszą rodzinę naszych dzieci o to, by w codziennym życiu przyświecało nam hasło:

WIDZĘ, SŁYSZĘ, REAGUJĘ…

Obszerne wiadomości na ten temat znajdziecie Państwo na stronie:

https://fdds.pl/przemoc-jak-wirus-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-pandemia-przemocy/

Wicedyrektor Piotr Lenort

we współpracy z Zespołem Wychowawców

Stop przemocy