Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno – Plastyczny

Moja miejscowość jesienią

Serdecznie zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno – Plastycznym „Moja miejscowość jesienią”.

Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie,
a koordynatorem szkolnym jest nasza biblioteka.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia, które będzie przedstawiało miejscowość,
w której mieszka uczestnik (np. zabytek, charakterystyczna budowla, ciekawe miejsce w parku). Fotografia powinna być przyklejona w centralnym miejscu kartki, a na jej pozostałej części należy domalować lub dorysować elementy tworzące spójną całość. Każdy uczestnik samodzielnie może wykonać tylko jedną pracę. Format pracy A3, wymiar zdjęcia 10×15 cm.

Prace konkursowe oraz zgodę na publikację danych na stronie internetowej szkoły
i głogowskich mediów (załącznik nr 1) wraz z metryczką przyklejoną na odwrocie pracy (załącznik
nr 2) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 27 października 2022 roku. Załączniki dostępne będą u wychowawców klas oraz w bibliotece szkolnej.

Spośród wszystkich dostarczonych prac komisja wyłoni 5 w kategorii klas drugich i 5
w kategorii klas trzecich. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne,
– oryginalność i pomysłowość prac,
– wkład pracy,
– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
– estetyka wykonania.

Wyłonione przez komisję prace  będą reprezentowały szkołę w finale konkursu.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane 18 listopada 2022 roku na stronie internetowej szkoły organizatora oraz w naszej zakładce e-Biblioteka.