Odpowiedzialność prawna nastolatka- spotkanie klas 8 z policjantkami.

17 maja uczniowie klas ósmych mieli przyjemność gościć  sier.sztab. Emilię Regulską i mł. asp. Monikę Ancygier-Szczepańską. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

Podczas prelekcji, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność prawną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw takich jak: kradzież, przemoc w tym cyberprzemoc,  nękanie, uporczywe przeszkadzanie na lekcji, niszczenie mienia,  wagary, picie alkoholu oraz posiadanie i handel narkotykami.

Panie policjantki podzieliły się doświadczeniami ze swojej pracy dotyczącymi lekkomyślności młodzieży, omówiły konsekwencje oraz możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd.

Pogadanka uświadomiła zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w życiu dorosłym.

Dziękujemy za ciekawe lekcje paniom policjantkom z Komendy Powiatowej  Policji w Głogowie.