Nowy Rok 2021

Drodzy Rodzice, zadbajmy wspólnie  o to, aby koniec starego roku i początek nowego były dla wszystkich miłe i bezpieczne. Pamiętajmy, że fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – o wysokiej temperaturze palenia i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. To nie zabawka, którą można dać dziecku! Fajerwerków mogą używać tylko osoby powyżej 18 roku życia. 

Żeby fajerwerki i petardy stały się bezpieczną atrakcją, musimy pamiętać o kilku zasadach:

 • kupujemy je w sprawdzonych miejscach, by mieć pewność, że były właściwie przechowywane i nie są uszkodzone,
 • przed użyciem zapoznajemy się z instrukcją obsługi,
 • nie odpalamy ich w rękach. Jeżeli w instrukcji jest napisane: „nie trzymać w ręku”, to nie trzymamy! Nawet, jeśli ktoś mówił, że nic mu się nie stało… Jest to najczęstsza przyczyna wielu poważnych urazów rąk.,
 • wypuszczamy je w otwartej przestrzeni (prywatny ogród) odpalanie fajerwerków przed blokiem będzie niedozwolone (pamiętajmy o zakazie zgromadzeń w czasie kwarantanny narodowej),
 • nigdy nie odpalamy ich w pomieszczeniach zamkniętych; w mieszkaniu odbiją się od ściany i mogą zrobić komuś krzywdę (oparzyć, uszkodzić wzrok i słuch) lub doprowadzić do pożaru,
 • nie odpalamy ich z balkonów, tarasów ani okien – może dojść do pożaru na sąsiednim balkonie lub w mieszkaniu,
 • po ich odpaleniu odsuwamy się na wskazaną w instrukcji odległość,
 • nie wbijamy fajerwerków w ziemię,
 • nie wrzucamy petard i fajerwerków w miejsca, gdzie mogą znajdować się ludzie lub rzeczy łatwopalne,
 • przewidujemy ich tor lotu i miejsce upadku. Pamiętamy, że fajerwerki i petardy to otwarte źródła ognia, które mogą być przyczyną pożaru!
 • drodzy dorośli – nie używajmy ich, jeśli jesteśmy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających!

Drodzy Rodzice!

Dzieci są zawsze bardzo zainteresowane fajerwerkami i petardami. Zwróćmy uwagę na swoje dziecko! Nie pozwólmy mu odpalać wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo nas o to prosi! Przypilnujmy, by trzymało się z dala od miejsca odpalania fajerwerków. Na pociechę możemy dać mu dużo bezpieczniejsze zimne ognie, ale niech bawi się nimi zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

Wicedyrektor

Piotr Lenort