NASI LEKKOATLECI CHŁOPCY III  m-ce, a DZIEWCZĘTA IV m-ce  W POWIECIE

8 maja w Szkole Podstawowej nr 14 odbyły się Powiatowe Zawody w Czwórboju lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt. Nasi chłopcy zajęli III miejsce, a dziewczęta IV.

Dla przypomnienia: Czwórbój lekkoatletyczny to cztery konkurencje: bieg na 60 m ze startu niskiego, rzut piłeczką palantową na odległość, skok w dal oraz bieg na 600 m (dziewczęta) lub 1000 m (chłopcy). Szkołę reprezentuje 6 zawodników, każdy obowiązkowo startuje we wszystkich konkurencjach. Wyniki każdego zawodnika przeliczane są na punkty według tabel lekkoatletycznych. Na wynik szkoły składa się 5 najwyższych wyników.

Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta i chłopcy z rocznika 2011 i młodsi.

Wszyscy zawodnicy wykazali się wielkim zaangażowaniem i starali się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Towarzyszyła nam doskonała atmosfera.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, bo wiemy, że tego typu zawody wymagają od zawodników ogromnej wszechstronności.

Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Urszula Paprocka