Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Biblioteka zaprasza

W październiku, jak co roku, obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto zostało ustanowione w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego.  Początkowo był to tylko jeden dzień, ale w 2008 roku obchody rozszerzono na cały październik.

Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na niezwykle ważną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz ukazanie różnych obszarów jej działania (jednym z takich obszarów jest na przykład wspomaganie uczniów w nauce oraz rozwijaniu zainteresowań). Każdego roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego ogłasza hasło przewodnie miesiąca bibliotek. Tegoroczna propozycja hasła brzmi: „Biblioteka szkolna: moje szczęśliwe miejsce, w którym kwitnie kreatywność i wyobraźnia”.