Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Dzień ten został ustanowiony w roku 1991 przez Reporterów bez Granic, czyli organizację pozarządową zajmującą się monitorowaniem prawa do wolnej prasy i wolności wypowiedzi w mediach na całym świecie.  W XXI wieku sytuacja dziennikarzy w wielu krajach nadal jest trudna i czasem wiąże się nawet z narażeniem życia.

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy odnosi się bezpośrednio do 10. artykułu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: „Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”.

Dzięki prasie możemy poznawać świat i dowiadywać się o aktualnych wydarzeniach. Wszystkim powinno więc zależeć, żeby była ona obiektywna i niezależna.

Warto wiedzieć, że podobne święto – Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchodzimy je 3 maja.