Lekcje z policjantkami w klasach 6-8 i 4

Od października do połowy listopada w naszej szkole odbyło się szereg lekcji profilaktycznych z policjantkami sier. sztab. Emilią Regulską i mł. asp.Monika Ancygier-Szczepańską. Spotkania miały na celu przybliżenie uczniom wiedzy dotyczącej konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni za łamanie prawa i za zachowanie niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Omawiane zagadnienia:

  1. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka (w tym przestępstwa w Internecie).
  2. Prawo do nietykalności cielesnej (szkoła, dom).
  3. Prawo do bezpieczeństwa i szacunku. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w tym cyberprzemocy.
  4. Prawo do ochrony przed narkotykami i innymi substancjami chemicznymi (dopalacze, narkotyki, alkohol, leki).
  5. Kibole, blokersi– co zrobić, gdy rozpoznajemy zagrożenie i jak nie dać się wciągnąć w niewłaściwe towarzystwo.

Lekcje z  policjantkami z pewnością przyczynią się do wzrostu świadomości uczniówi na długo pozostaną w naszej pamięci.

Dziękujemy za współpracę Komendantowi Powiatowej Komendy Policji w Głogowie.

 

 

Anna Kowalska