„Lekcja Prawa w Sądzie”- symulacja rozprawy sądowej.

Edukacja prawna naszej młodzieży wpisała się na stałe w działania profilaktyczne szkoły.

Tym razem na zaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”  uczniowie kl. 8a, 8b, 8d i 8f wzięli udział w symulacji rozprawy sądowej. Miejscem tej oryginalnej lekcji była największa sala w Sądzie Rejonowym w Głogowie.  Uczniowie  mieli możliwość wcielić się w role różnych osób, które występują podczas zwykłej rozprawy sądowej. W związku z tym odtwarzali role: ławników, protokolanta, obwinioną i jej obrońcę, prokuratura, poszkodowaną oraz świadków. Przed „rozprawą” sędziowie Anna Urbańska i Michał Lewoc omówili podstawowe kwestie związane z działalnością wymiaru sprawiedliwości, a także z przebiegiem procesu sądowego.

Bogatsi o wiedzę prawną wróciliśmy do szkoły. Przeżycie to na długo zostanie w pamięci uczniów.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania pani prezes głogowskiego sądu, sędzi Katarzynie Dąbrówny oraz przemiłym sędziom Annie Urbańskiej i Michałowi Lewocowi.

 

Dodać należy, że w maju i czerwcu, każda klasa 4-8 na swojej lekcji wychowawczej gościła prawnika i mediatora pana Piotra Błaszczaka, któremu również dziękujemy za poświęcony czas i bogatą wiedzę prawną z zakresu odpowiedzialności za stosowanie przemocy i cyberprzemocy, za dokuczanie (dręczenie), za przetrzymywanie lub używanie środków chemicznych, za przywłaszczanie cudzej własności lub ewentualną kradzież i oczywiście za nieprzestrzeganie prawa.

 

 

Anna Kowalska