KONKURS SPORTOWY !!!

KONKURS SPORTOWY !!!
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO
Drodzy uczniowie !!!!

Zapraszamy do udziału w konkursie sportowym promującym aktywność fizyczną w czasie nauczania zdalnego. Wiemy, że ogromną ilość czasu spędzacie w domu, a koronawirus spowodował, że wasza naturalna aktywność została wywrócona do góry nogami. Wierzymy, że na pewno macie wiele ciekawych pomysłów, jak aktywnie i na sportowo spędzać czas, bez regularnych lekcji wf, w domu, na dworze, pod opieką rodzica – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że każda aktywność fizyczna zwiększa odporność organizmu na zachorowania. Zapoznaj się z regulaminem poniżej, nakręć filmik, prześlij na podany niżej adres, dopilnuj terminu wysłania. Najciekawsze filmiki zostaną nagrodzone.

Regulamin Konkursu Sportowego 

 „Aktywność fizyczna w czasie nauczania zdalnego”

„ Trzymaj Formę !!! ”

ORGANIZATOR

Grażyna Dziadkowiec-Kublik , Urszula Paprocka oraz   przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie . Honorowy patronat sprawuje  Państwowa Stacja Sanitarna  Epidemiologiczna w Głogowie wydział ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji  Zdrowia.

CELE KONKURSU

Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej.

Kształtowanie wybranych cech motorycznych.

Rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji.

 

ADRESACI KONKURSU

 

Uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie

 

REGULAMIN

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas IV- VIII.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego, amatorskiego filmu o treści dotyczącej aktywności fizycznej podczas nauczania zdalnego. Film może być przygotowany w dowolnej technice umożliwiającej odtworzenie go przez organizatora . Film powinien być przesłany pod wskazany adres e-mail: wfkonkurs.zdalne@gmail.com w wyznaczonym terminie od 12.02 do 28 lutego  2021 r. Czas trwania filmu powinien mieścić się w przedziale od 1-2 minut. Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu. Prace oceniać będzie powołana do tego komisja złożona z nauczycieli wychowania fizycznego.

 

NAGRODY

Zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca. Ponadto każdy uczestnik może zostać nagrodzony punktami z zachowania oraz cząstkową oceną  celującą z wychowania  fizycznego.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych (zgodnie                   z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.poz.1781) przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego wyników i prac.  W razie wątpliwości wszystkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy :  wfkonkurs.zdalne@gmail.com