Konkurs Plastyczny pt. „Głogowska Kartka Bożonarodzeniowa”.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Głogowska Kartka Bożonarodzeniowa”. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Głogowa.

Polega na stworzeniu kartki świątecznej, która będzie oficjalną Głogowską Kartką Bożonarodzeniową w 2023 r. – kartka zostanie rozesłana w imieniu Prezydenta do instytucji samorządowych i poza samorządowych.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w postaci kartki bożonarodzeniowej:

– forma płaska w formacie A5, wymaga się, aby kartka wykonana była odręcznie za pomocą farb, kredek, flamastrów lub inną techniką nadającą się do zeskanowania i obróbki graficznej,

– kartka nie może zawierać elementów odstających typu pióra, koraliki, plastelina i inne,

– z konkursu wyłączone są prace stworzone za pomocą programów graficznych,

Kartka powinna zawierać elementy związane z Głogowem np. zabytki, herb, pomniki, budownictwo, inne elementy charakterystyczne dla miasta, wymagane zamieszczenie na kartce logo Głogowa.

Pracę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10, 67- 200 Głogów, Sekretariat pok. Nr 125. do dnia 11 grudnia 2023r. poniedziałek, do godziny 11.00. (W SP3 do n-la plastyki do dnia 11.12.2023 r., do godziny 9.00).

 

Irena Herba