Konkurs plastyczny „EKOlogiczni w szkole” skierowany do uczniów klas VII-VIII

Konkurs plastyczny „EKOlogiczni w szkole” skierowany do uczniów klas VII-VIII dolnośląskich szkół podstawowych!

Termin szkolny:

Wysyłaną pracę- zdjęcie należy zaprezentować np. na pendrive  u  p. Małgorzaty Uliczki – sala 411

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości energetycznej, w szczególności w zakresie racjonalnego wykorzystywania energii w domach, a także oszczędzania energii w życiu codziennym wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Przedmiotem w konkursie jest stworzenie projektu naklejek ściennych nawiązujących do propagowania efektywności energetycznej. Projekty naklejek winny nawiązywać do haseł: „Zgaś światło”, „Oszczędzaj wodę” oraz „Oszczędzaj ciepło”.

Forma prac konkursowych

Prace konkursowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. a) praca wykonana za pomocą dowolnego, komputerowego programu graficznego w min. rozdzielczości 300 dpi oraz przestrzeni barwnej CMYK,
  2. b) praca musi zostać opatrzona tytułem,
  3. c) praca musi zostać zapisana w formatach PDF lub JPG,
  4. e) praca w układzie pionowym lub poziomym o wymiarach 10 x 10 cm.

Konkurs jest prowadzony w terminie 18.10.2021 – 07.11.2021.

Warunki udziału w konkursie określa załączony Regulamin wraz z załącznikami.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY!!!

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Regulamin konkursu