Konkurs plastyczno – literackim „ŚWIAT I JA”

Zapraszamy do udziału w  konkursie plastyczno – literackim „ŚWIAT I JA”.

Termin szkolny:

do 23.11.2021 – pracę dostarczyć wraz z metryczką do  p. Małgorzaty Uliczki – sala 411

Jesienna edycja 2021 przebiega pod hasłem:

„Ja w przyszłości”

Nasze życie nie wygląda już tak jak jeszcze pięć lat temu. Zmiany w środowisku. Nowe technologie. Nowe trendy. Nowe podejście do otaczającego nas świata. A w tym wszystkim my. Czy za dwadzieścia lat nadal będziemy tacy sami? Czy telefon zastąpi hologram? Czy znikną samochody? Czy spełnimy swoje marzenia?

Przedstaw swoją pracą jak wyobrażasz sobie przyszłość… swoją, najbliższych, całego świata.W ramach konkursu uczeń może wykonać pracę plastyczną (np.: rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka itp.) i/lub pracę pisemną (np.: praca albumowa, opowiadanie, reportaż, wiersz itp.)

Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury i innych placówek edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe wraz z wpłatą i pracami można nadsyłać do nas do 30 listopada 2021 r. listownie bądź mailowo.

Na laureatów konkursu oraz na najliczniej reprezentowane szkoły czekają atrakcyjne nagrody.

Plakat konkursu

Regulamin konkursu