Konkurs literacko – plastyczny

Konkurs literacko plastyczny "Pierwsze koty za płoty"

Drodzy Czytelnicy!

Jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Kota. Z tej okazji zapraszamy Was do udziału w powiatowym konkursie literacko – plastycznym „Pierwsze koty za płoty”. Sięgnijcie po książki, przypomnijcie sobie przysłowia związane z kotami i stwórzcie niepowtarzalną pracę plastyczną z motywem kota!

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

Kategoria I – klasy I-III szkoły podstawowe
Kategoria II – klasy IV – VIII

 

A oto najważniejsze informacje na temat konkursu:

 

  • Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy plastycznej wraz z jedną sztuką karmy dla zwierząt.
  • Ilustracja związana z tematem powinna być wykonana własnoręcznie i nie może być wcześniej wykorzystana w innych konkursach.
  • Każda praca konkursowa musi posiadać dokładne informacje o autorze oraz zgodę na przetwarzanie danych – oświadczenie należy odebrać w bibliotece szkolnej.
  • Pracę należy wykonać  w formacie A4 lub A3, dowolną techniką ( ołówek, pastele, farby, wycinanki, collage, grafika, wydzieranki itp.), ze szczególnym uwzględnieniem estetyki wykończenia.
  • Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę zgodność z tematyką, jakość wykonania, wrażenia wizualne, oryginalne podejście do tematu.
  • Prace nie spełniające wytycznych konkursu, nie będą rozpatrywane.
  • Prace dostarczone na konkurs zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej i nie będą zwracane autorom.
  • Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez bibliotekę a zebrana karma zostanie przekazana przedstawicielowi schroniska dla zwierząt ,,Amicus”.
  • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i karmą należy dostarczyć w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. do biblioteki szkolnej.