Konkurs literacki „Prawa dziecka moimi oczami”.

Mini Samorząd Uczniowski we współpracy z Pedagogiem klas I-III zachęcają do wzięcia udziału
w konkursie literackim

„Prawa dziecka moimi oczami”

 1. Cele konkursu:
 2. Propagowanie praw dziecka.
 3. Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 4. Popularyzacja poezji wśród dzieci.
 5. Promowanie dzieci zdolnych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 6. Zasady uczestnictwa:
 7. Konkurs skierowany jest do dzieci :
 • Klas I – III
 1. Uczestnicy układają rymowankę lub wiersz związany z prawami dziecka.

Uczniowie klas I min. 4 – 6 wersów

Uczniowie klas II i III min. 8 -10 wersów

 1. Uczestników konkursu obowiązuje pisemne przygotowanie utworu poetyckiego oraz jego zaprezentowanie w postaci nagrania video.
 2. Praca powinna być opatrzona w metrykę zawierającą:
  imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nauczyciela prowadzącego.
 • Termin i miejsce składania prac:

Przygotowane utwory należy składać do końca listopada 2020 roku na adres mailowy:  konkurssp3@wp.pl z dopiskiem konkurs literacki.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:  klasy I i klasy II      z III. Pod uwagę będą brane: zgodność z tematem, pomysłowość, ogólny wyraz artystyczny.

Mini Samorząd Uczniowski we współpracy z Pedagogiem klas I-III zachęcają do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym

               „Prawa dziecka moimi oczami”

 

 1. Cele konkursu:
 • zapoznanie uczniów ze znaczeniem praw dziecka na podstawie „Konwencji Prawach Dziecka”,
 • zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania praw dziecka,
 • popularyzowanie i utrwalanie praw dziecka,
 • rozwijanie zdolności plastycznych.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III.
 • Uczestnicy wykonują pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką na podany temat.
 • Praca powinna mieć format  A4 lub A3.
 • Praca powinna mieć taki charakter, aby jednoznacznie jej treść kojarzyła się z prawami dziecka.
 • Praca powinna być opatrzona w metrykę zawierającą:

imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nauczyciela prowadzącego.

 

Prace oceniane będą pod względem zgodności z tematem, pomysłowości                  i staranności.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane  na stronie internetowej szkoły.

 1. Termin i miejsce składania prac:

Przygotowane prace należy składać do końca listopada 2020 roku na adres mailowy:  konkurssp3@wp.pl z dopiskiem konkurs plastyczny.

 Mini Samorzad Uczniowski

 Małgorzata Kaźmierczak