Konkurs literacki dla dzieci

Sukces literacki

Zbliża się kolejna edycja Głogowskich Konfrontacji Literackich, ogólnopolskiego święta literatury organizowanego w naszym mieście od 1995 roku. Przy tej okazji, Głogowskie Stowarzyszenie Literackie rozpisuje konkurs „O Literacki Pączek Złotego Głogu”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci i promocja talentów literackich.

Zainteresowanych zapraszamy do zaznajomienia się z konkursowym regulaminem, który zamieszczamy poniżej

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI
W RAMACH XXVIII GŁOGOWSKICH KONFRONTACJI LITERACKICH

PATRONAT Prezydent Miasta Głogowa

Konkurs adresowany jest do dzieci, uczniów szkół podstawowych miasta Głogowa i regionu głogowskiego (klasy V – VIII).

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie na adres organizatorów trzech utworów poetyckich (długość poszczególnych tekstów nie może przekraczać jednej strony formatu A4) lub fragmentu prozy – do 5 stron maszynopisu. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12.

2. Zestawy prac powinny być opatrzone godłem, a w osobnej kopercie (opatrzonej takim samym godłem) należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nazwę i adres szkoły.

UWAGA! Godło nie może być znakiem graficznym ani monogramem – musi być wyrażone słownie.

3. Tematyka utworów jest dowolna.

4. Prace konkursowe należy przysyłać w trzech egzemplarzach, najlepiej w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego.

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do ich publikacji bez honorariów dla autorów.

6. Do konkursu nie można zgłaszać utworów już nagradzanych lub publikowanych drukiem.

7. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 17 czerwca 2022r. W bibliotece można również uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z konkursem.

8. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas trwania XXVIII Głogowskich Konfrontacji Literackich (październik 2022r.)