KALENDARIUM – WRZESIEŃ

 

Data Wydarzenie Adresaci Odpowiedzialny
01.09.2021 Miejska inauguracja roku szkolnego 2022/2023 Zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice Tamara Chojnacka
Anna Kowalska
Renata Kołodziej
Aneta Skrobuła
02.09.2021
03.09.2021      
04.09.2021      
05.09.2021 Zebranie rodziców klas 8 w sprawie projektu matematycznego Rodzice klas VIII Ernest Kłósek
Joanna Potera
Iwona Tkacz
Małgorzata Leja
Justyna Kołodziej -Drzazga
06.09.2021      
07.09.2021      
08.09.2021      
09.09.2021 Rozpoczęcie kampanii wyborczej do SU Uczniowie klas
IV-VIII
Aneta Lenort
Izabela Bartczak
10.09.2021      
11.09.2021      
12.09.2021      
13.09.2021
14.09.2021
15.09.2021 Międzynarodowy Dzień Kropki Klasy I Natalia Mandziuk
Sandra Piotrowska – Zdyb
Jolanta Pliszka
Paulina Jakubowska
16.09.2021 Sprzątanie Świata uczniowie Urszula Nowak- Manycz
Anna Michałowska klasy I-III
17.09.2021      
18.09.2021      
19.09.2021
20.09.2021
21.09.2021 Zbiórka funduszy na edukacje Josephine – podczas zebrań rodzice Aneta Lenort
Izabela Bartczak
Szkolny Klub Wolontariatu
22.09.2021 Zbiórka funduszy na edukacje Josephine – podczas zebrań

 

rodzice Aneta Lenort
Izabela Bartczak
Szkolny Klub Wolontariatu

 

23.09.2021 Dzień Pustej klasy

 

Uczniowie klas: 8f, 5d,6b
(4,5,6 lekcja)
Dorota Stankunowicz

 

23.09.2021 Audycja ,,Pierwszy Dzień Jesieni”(przez radiolę szkolną)

 

Uczniowie klas
IV – VIII

 

Dorota Stankunowicz
23.09.2021 Międzynarodowy Dzień Języków Migowych Klasy I Natalia Mandziuk
Sandra Piotrowska – Zdyb
Paulina Jakubowska
Jolanta Pliszka
24.09.2021 Dzień Pustej Klasy    
25.09.2021      
26.09.2021      
27.09.2021 Debata na Przewodniczącego SU i Rzecznika Praw Ucznia Uczniowie klas
IV-VIII
Aneta Lenort
Izabela  Bartczak
28.09.2021
29.09.2021 Wybory na Przewodniczącego SU i Rzecznika Praw Ucznia Uczniowie klas
IV-VIII
Aneta Lenort
Izabela Bartczak
i Komisja Wyborcza
30.09.2021 Dzień Chłopaka w szkole “Męski dzień bez jedynki” Uczniowie klas
IV-VIII
Aneta Lenort
Izabela Bartczak
Samorząd Uczniowski