KALENDARIUM – styczeń 2023

Data Wydarzenie Adresaci Odpowiedzialny
01.01.2023 Akcja głosowania: #aleakcja

21.12.2022 – 31.01.2023

cała społeczność szkoły Alicja Skoczylas
Piotr Tadajewski
Beata Bielska
02.01.2023 ———– ———– ———–
03.01.2023
04.01.2023
05.01.223
06.01.2023 ———– ———– ———–
07.01.2023 ———– ———– ———–
08.01.2023 ———– ———– ———–
09.01.2023
10.01.2023 Mam prawo do…
Konwencja o Prawach Dziecka
4-8 Anna Kowalska
wychowawcy kl.4-8
11.01.2023
12.01.2023
13.01.2023 Wpisanie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania I-VIII nauczyciele,
wychowawcy
13.01.2023 Koncert Lubuskiego Biura Koncertowego. II Anna Adamowicz
14.01.2023 ———– ———– ———–
15.01.2023 ———– ———– ———–
16.01.2023 – 20.01.2023 Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych I Lucyna Kossowska
Renata Kołodziej
Tamara Chojnacka
17.01.2023 Akcja charytatywna na rzecz naszego ucznia Michała I-VIII SU i Szkolny Klub Wolontariatu
18.01.2023
19.01.2023 Dzień Popcornu – Kino dla klas I I Natalia Mandziuk
Emilia Konieczna-Franczak
19.01.2023

 

OSTATECZNY termin wpisania wszystkich ocen z przedmiotów i zachowania I-VIII nauczyciele,
wychowawcy
20.01.2023
21.01.2023 ———– ———– ———–
22.01.2023 ———– ———– ———–
23.01.2023
24.01.2023 Wyjazd klas I do MOK –u na przedstawienie teatralne “O rybaku i złotej rybce”. I Anna Adamowicz
25.01.2023 Międzynarodowy dzień Lego 2023 I-VII Irena Herba
25.01.2023 Eliminacje szkolne do IX powiatowego Turnieju Języka Angielskiego Macmillan IV-VII Martyna Kęcka
Katarzyna Piotrowiak
26.01.2023 Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej za semestr I nauczyciele dyrektor szkoły
wicedyrektorzy
27.01.2023
28.01.2023 ———– ———– ———–
29.01.2023 ———– ———– ———–
30.01.2023 30.01 – 03.02 Przeprowadzenie eliminacji klasowych szkolnego konkursu w szachy japońskie “Złapmy Lwa”. IV-VIII Nauczyciele informatyki
31.01.2023