KALENDARIUM – MAJ/CZERWIEC

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNI
01-03.05. —————– ——————
04.05. Wycieczka szkolna kl.6A, 7A,8E, 8G Kotlina Kłodzka U.Hordyk
05.05. Wycieczka szkolna kl.6A, 7A,8E, 8G Kotlina Kłodzka U.Hordyk
06-07.05 —————– ——————
08.05. Cykl zajęć wychowawczych w kl. 4-8 z prawnikiem/ mediatorem sądowym. A.Kowalska
09.05. X Powiatowy Konkurs Historyczny “Głogów przez wieki” T. Chojnacka
09.05 Nic dwa razy się nie zdarza…
Humorystyczny występ kl. 8 związany z noblistami.
A.Anastaziuk
T.Chojnacka
A.Kowalska
10.05 Szkolny konkurs czytelniczy dla klas IV “Akademia Pana Kleksa” L.Kossowska,
T.Chojnacka,
R. Kołodziej
10.05

 

Międzyszkolny Wielobój Sprawnościowy w SP 14 J. Wójcik
S. Piotrowska -Zdyb
11

.05

Turniej wiedzy regionalnej SP 7 Monika Gil
Karolina Marciniak
11.05 Konkurs matematyczno-ekonomiczny “Młody Ekonomista” Anna Michałowska
12.05. Koncert Lubuskiego Biura Koncertowego dla klas I – III M. Kaźmierczak
13-14.05. —————– ——————
16.05 Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
Wystawa prac plastycznych uczniów w mini galerii przy stołówce.
I.Herba
15.05.

16.30

 

Zebranie z rodzicami w sprawie wyjazdu na zieloną szkołę M. Kaźmierczak
K. MarciniakA.Michałowska
L. Kossowska
M. Gut
15.05. Szkolny etap Konkursu biologicznego ,,Ciało człowieka”” Urszula Nowak-Manycz
16.05. Wycieczka do Wrocławia kl. 2d, 2e, 3c Anna
Michałowska
Barbara
Młodzińska
Julita Wójcik
Sandra Piotrowska-Zdyb
Agata Suszyńska-Blachowska
16.05 Mistrzostwa Powiatu Głogowskiego w mini piłce siatkowej chłopców kategoria “dwójki” Beata Bielska
Piotr Tadajewski
16.05 Karta rowerowa – egzamin praktyczny

KLASY 4

A.Stempel,
G. Dziadkowiec,
U. Paprocka
17.05. Zebranie dla rodziców uczniów zagrożonych z kl. I-III Małgorzata Kaźmierczak
17.05 Powiatowy Konkurs Matematyczny kl. III Dorota Czuchraj
18.05. Konkurs powiatowy „Ortografek” – dla uczniów klas trzecich (w naszej szkole) wychowawcy klas drugich
18.05. Zebranie dla rodziców uczniów zagrożonych z kl. IV-VIII Piotr Lenort
19.05. Gazetka – Dzień Dobrych Uczynków A.Foksowicz-Małek
E.Warmowska
19.05. Szkolny konkurs czytelniczy dla klas V “Chłopcy z Placu Broni”. L.Kossowska,
T.Chojnacka,
R.Kołodziej
20-21.05. —————– ——————
22.05. Szkolny konkurs wiedzy ogólnej dla klas II “Mądra głowa”. B.Młodzińska
22.05 Wycieczka kl 5d i 5e Kopalnia Złota I. Bartczak,
G.Dziadkowiec – Kublik, M. Kęcka
23.05 Wycieczka klas 2A i 2B do Wrocławia L.Bukowska
J. Dmowska
23.05. Egzamin ósmoklasisty z j.polskiego Ernest Kłósek
24.05. Egzamin ósmoklasisty z matematyki Ernest Kłósek
25.05. Egzamin ósmoklasisty z j.obcego Ernest Kłósek
26.05 Lekcja Prawa w sądzie -kl. 8 b, 8c, 8d, 8f A.Kowalska
26.05. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ,,Wiosna” E. Kozioł
M.J.Pliszka
26.05. Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla klas I-VIII “Bohater z bajki” (konkurs organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu) R.Kołodziej,
T.Chojnacka,
L.Kossowska
26.05. Drzwi Otwarte – Zespół Szkół Politechnicznych A. Kowalska
J. Blida
P. Tadajewski
27-28.05. —————– ——————
29.05. Wyjazd na Zieloną szkołę uczniów z klas II i III Karolina Marciniak
Anna
Michałowska
Lucyna Kossowska
Maryla Gut
29.05. “Turniej rycerski- średniowieczne potyczki na Zamku Książąt Głogowskich” T. Chojnacka
M. Kraus
29.05 Wyjazd na wycieczkę klasy VIII a (29-31.05.2023) A.Lenort
30.05. Drzwi Otwarte – Zespół Szkół Ekonomicznych A. Kowalska
R. Kołodziej
K. Ciastoń
A. Karwat
30.05. Wycieczka klas 6b i 6c do Zielonej Góry. Katarzyna
Sosnowska
Jakub Rawski
30.05. Olimpiada Lekkoatletyczna Klas I – III w SP 6 S. Piotrowska -Zdyb
J. Wójcik
31.05. Miejski “Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku” Urszula Hordyk
31.05. III etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III N. Mandziuk
31.05. Dzień Dziecka – Dzień Sportu w klasach I – III Grażyna
Dziadkowiec –
Kublik
Barbara Mastej –
Zaorska
Beata Bielska
Urszula Paprocka
Krzysztof Ciastoń
Piotr Tadajewski
31.05. Forum zawodoznawcze dla rodziców klas ósmych A. Kowalska
P. Lenort
wychowawcy klas ósmych
01.06. Dzień Dziecka – Dzień Sportu – wolny od zajęć dydaktycznych

 

n-le wychowania
fizycznego
P. Lenort
1.06 Wycieczka klas 1a, 1d do Zielonej Góry Jakubowska
Paulina
Pliszka Maria
Jolanta
02.06. Sportowy piknik rodzinny w klasie 2d (z okazji Dnia Matki,Dnia Ojca  i Dnia Dziecka) B.Młodzińska
02.06. Wystawienie ocen przewidywanych Alicja Anastaziuk
03-04.06.

 

 

 

05.06

04-08 czerwca – projekt uczniów klas ósmych realizowany w Niemczech ze szkołą partnerska IGS Bramsche ( 16 uczniów różnych klas 8)

powiatowy konkurs z j. angielskiego Macmillan Primary School Tournament

 

Alicja Skoczylas

 

 

A.Kuczera- Matysiak

 

05.06- 07.06. Wycieczka szkolna kl. VIII c, d, f- Warszawa T. Chojnacka
A.Bagińska-Żyta
M. Leja
K. Piotrowiak
5.06 Sejmik ekologiczny, czyli spotkanie miłośników zwierząt – reprezentanci klas 4-7 D.Stankunowicz-
Cholewa
E.Warmowska
5.06. Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Recytatorsko – Teatralnego “Przygody w wierszach Małgorzaty Strzałkowskiej”. Nauczyciele
bibliotekarze oraz
wychowawcy klas
1-3
05.06 –16.06 Zwroty książek i podręczników do biblioteki T.Chojnacka,
R.Kołodziej,
L.Kossowska
06.06. Zebranie przyszłorocznych klas I E. Kłósek
07.06.

 

Wycieczka do Zielonej Góry klasa II c i III d

 

Ewa Kozioł
Dorota Czuchraj
07.06 Powiatowy  konkurs  biologiczny  ,, Ciało człowieka’’ Urszula Nowak-
Manycz
08.06. Karta rowerowa -egzamin klas 4 Andrzej Stempel
09.06.
10-11.06. —————– ——————
12.06. Archipelag Skarbów – warsztaty dla klas ósmych,

spotkanie z Radą Pedagogiczną 15.30-16.00,

spotkanie z rodzicami 16.15-17.00

zebrania z rodzicami 17.00-18.00

P. Lenort
A.Kowalska
wychowawcy klas ósmych
13.06. Archipelag Skarbów – warsztaty dla klas ósmych,

 

P. Lenort
A.Kowalska
wychowawcy klas ósmych
14.06. Wystawienie ocen końcowy- termin nieprzekraczalny Alicja Anastaziuk
14.06. Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III Małgorzata Kaźmierczak
14.06. Forum Zawodoznawcze dla ósmoklasistów 9.00-11.00 P. Lenort
A.Kowalska
wychowawcy klas ósmych
15.06. Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII Piotr Lenort
wychowawcy klas
15.06. Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki lub filmu dla dzieci” (współpraca z SP-14) R.Kołodziej,
T.Chojnacka,
L.Kossowska
16.06.
17-18.06. —————– ——————
20.06. Podsumowanie dorobku uczniów klas I-III Monika Gil
Karolina Marciniak
Anna
Michałowska
Dorota Czuchraj
21.06. Podsumowanie dorobku uczniów klas IV-VIII M. Pulkowska
A.Skrobuła
M. Maik
I. Herba
22.06.
23.06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII Opiekunki SU
23.06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego