KALENDARIUM MAJ/CZERWIEC

 

Data Działanie Adresaci Odpowiedzialni
MAJ
1.05      
2.05 —– —– —–
3.05 —– —– —–
4.05      
5.05 —– —– —–
6.05      
7.05 Urodziny noblistów:
– audycja radiowa,
– wysłanie źyczeń do fundacji   noblistów
kl. I-VIII Zespół ds. Patrona i Promocji Szkoły
8-15.05 Tydzień Bibliotek Kl. I-VIII zespół nauczycieli bibliotekarzy
8.05      
9.05      
10.05 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kraina moich marzeń” – podsumowanie laureaci konkursu zespół nauczycieli bibliotekarzy
Irena Herba
10.05

 

III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki lub filmu dla dzieci” – etap szkolny kl. II-III

 

zespół nauczycieli bibliotekarzy

 

10-12.05

 

Wycieczka klasowa 4a

 

4a

 

Artur Długosz
Mariola Kraus
Krzysztof Wegner
13.05      
14.05 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – język polski kl. VIII Dyrekcja SP-3
14.05 Egzamin próbny klas VII – język polski kl. VII Dyrekcja SP-3
15.05

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – matematyka kl. VIII

 

Dyrekcja SP-3
15.05 Egzamin próbny klas VII – matematyka kl. VII Dyrekcja SP-3
16.05 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – język obcy nowożytny kl. VIII Dyrekcja SP-3
16.05 Egzamin próbny klas VII – język obcy nowożytny kl. VII Dyrekcja SP-3
17.05 Prezentacja  projektu “Cztery Pory Roku- wiosna” kl.I-VII Zespół ds. Patrona i Promocji Szkoły
18.05 —– —– —–
19.05 —– —– —–
20.05

 

 

Pierwsza pomoc w praktyce dla klas V i VI

 

V i VI

 

Urszula Nowak-Manycz
Aneta Lenort
20.05 Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy ,, Fascynujący Świat Pszczół” kl.IIb

 

Sandra Piotrowska-Zdyb
Anna Mirecka
21.05 Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej 1 z 10 laureat etapu szkolnego zespół nauczycieli bibliotekarzy
22.05 XXVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny kl.7 Urszula Nowak-Manycz
23.05

 

Wycieczka klasy do Wrzosowej Chaty w Borówkach

 

IIIc i IIId

 

B. Młodzińska
E. Kozioł
23.05

 

XXVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny kl.7,8 Urszula Nowak-Manycz
24.05 Powiatowy Konkurs Teatralno – Recytatorski „Zbzikowane wierszyki łamiące języki” – Małgorzaty Strzałkowskiej – etap szkolny kl. I-III

 

zespół nauczycieli bibliotekarzy

 

24.05 Gala podsumowująca
III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki lub filmu dla dzieci”
laureaci konkursu

 

zespół nauczycieli bibliotekarzy

 

25.05 —– —– —–
26.05 —– —– —–
27.05

 

Wycieczka klasowa
Świeradów Zdrój
6d+6e Izabela Bartczak
Grażyna Dziadkowiec – Kublik
27.05 Spotkanie z trenerem personalnym. Edukacja na temat zdrowego odżywiania i znaczeniu aktywności fizycznej  w życiu nastolatków. 4a Maryla Gut
Artur Długosz
27-29V

 

Wycieczka klasowa do Warszawy 27-29 maja 7a, 8a,7c Tamara Chojnacka
Dorota Stankunowicz-Cholewa
Urszula Hordyk         Katarzyna Sosnowska
28.05 Powiatowy Konkurs Pasjonatów Zdrowego Żywienia klasy 6-7 Grażyna Dziadkowiec – Kublik
Małgorzata Kaźmierczak
29.05

 

Zespół Szkół Politechnicznych
I Międzypowiatowy Konkurs Algorytmiczno-Programistyczny
laureat eliminacji szkolnych

 

Irena Herba

 

29.05 Konkurs Plastyczny  SP 7 “Odnawialne źródła energii” reprezentacja szkoły

 

Irena Herba

 

29.05 Dzień Dziecka w klasach I – III klasy I-III nauczyciele wychowania fizycznego  wychowawcy klas I-III
30.05      
31.05      
CZERWIEC
1.06 —– —— —–
2.06 —– —— —–
3-17.06 Zwrot podręczników, książek i czasopism do biblioteki szkolnej (według harmonogramu) kl. I-VIII zespół nauczycieli bibliotekarzy
3.06 Sejmik ekologiczny – wybrani uczniowie z klasy (maks.3 osoby) Spotkanie z lekarzem weterynarii. kl.IV-VII D.Stankunowicz-Cholewa
E.Warmowska
3.06 – 9.06 Zielona szkoła dla uczniów klas III klasy III L. Bukowska
J. Dmowska
S.Piotrowska-Zdyb
J. Wójcik
4.06 Szkolne Igrzyska Olimpijskie kl. IV-VIII nauczyciele wychowania fizycznego
5.06      
6.06      
7.06      
8.06 —– —– —–
9.06 —– —– —–
10.06      
11.06 Powiatowy Konkurs Ortograficzny ,,Ortograficzny Kahoot” kl.I-III P.Jakubowska
S.Piotrowska-Zdyb
N.Mandziuk
J.Pliszka
12.06      
13.06      
14.06 Praktyczny egzamin na kartę rowerową klasy IV Grażyna Dziadkowiec – Kublik
Urszula Paprocka
Andrzej Stempel
15.06 —– —– —–
16.06 —– —– —–
17.06      
18.06 Podsumowanie dorobku uczniów klas 4-8 klasy IV-VIII Tamara Chojnacka
Anna Kowalska
19.06 Podsumowanie dorobku uczniów klas 1- 3 i pożegnanie uczniów klas III. klasy I-III wychowawcy klas III
20.06      
21.06 Pożegnanie klasy VIII VIII Opiekunowie SU
WAKACJE