KALENDARIUM – LISTOPAD

Data Wydarzenie Adresaci Odpowiedzialny
1.11.2021
2.11.2021
3.11.2021
4.11.2021
5.11.2021 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek cała społeczność szkolna R. Kołodziej

L. Kossowska

T. Chojnacka

5.11.2021 Szkolny Festiwal Baśniowej Piosenki kl. I- III R. Kołodziej

L. Kossowska

T. Chojnacka

6.11.2021
8.11-

23.11.21r.

Warsztaty profilaktyczne (profilaktyka uzależnień) kl. 8 A.Kowalska
8.11.2021 V Powiatowy Konkurs “Boje Polaków od powstania wielkopolskiego do powstania warszawskiego” kl. VII- VIII T. Chojnacka
9.11.2021 Ogólnopolski projekt edukacyjny “Baczyński” – wystawa prezentująca ciekawostki dotyczące życia i twórczości poety. kl. IV – VIII R.Kołodziej

L.Kossowska

T.Chojnacka

10.11.2021 Święto Niepodległości:  “Drzwi do wolności”, “Piosenka dla Niepodległej” kl. I- VIII T. Chojnacka

A.Karwat

M. Kraus

J. Rawski

10.11.2021 Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu czytelniczo – plastycznego “Bohaterowie baśni i legend z całego świata” kl. IV – VIII Renata Kołodziej

Lucyna Kossowska

11.11.2021 ŚWIĘTO PAŃSTWOWE-  dzień wolny od zajęć
12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych.

Szkoła zapewnia opiekę dzieciom

13.11.2021
14.11.2021
15.11.2021 Dzień profilaktyki “Czyste płuca szkoły” kl. 4-8 A.Kowalska

 

15.11.2021 Akcja charytatywna na rzecz Domu Małego Dziecka kl. I-VIII Szkolny Klub Wolontariatu
16.11.2021 Międzyszkolny Konkurs historyczny  “Lwów, miasto wspomnień, miasto wielkich Polaków” kl. VI-VIII T. Chojnacka
17.11.2021 Konkurs „zDolny Ślązak” – język polski, historia, etap powiatowy A.Kozioł
17.11.2021 XXVII Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Losy żołnierza i oręża polskiego w l. 1531-1683”- etap szkolny kl. V-VIII T. Chojnacka
18.11.2021 Konkurs „zDolny Ślązak” – język angielski, etap powiatowy A.Kozioł
19.11.2021

 

 

19.11.2021

Konkurs „zDolny Ślązak” – matematyka, fizyka, etap powiatowy

 

Olimpiada z języka angielskiego

 

 

 

VII-VIII

A.Kozioł

 

 

A.Oling-Kobiela
K.Sosnowska

19.11.2021

lub 22.11

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka klasy   I – III L. Bukowska

J. Dmowska

M. Magda

21.11.2021

21.11.2021

“20-go listopada: Ważna data dla każdego małolata”

Znamy art. Konwencji o Prawach Dziecka.

klasy 4-8 A.Kowalska
Dzień Życzliwości i Pozdrowień klasy 4-8 A.Lenort
I. Bartczak
22.11.2021 Konkurs „zDolny Ślązak” – biologia, chemia, etap powiatowy A.Kozioł
23.11.2021 Konkurs „zDolny Ślązak” – geografia, etap powiatowy A.Kozioł
24.11.2021 Tydzień Tolerancji” – 22XI-26XI klasy 4-8 SU
25.11.2021 Dzień Pluszowego Misia klasy IV-VIII A.Lenort,
I. Bartczak
26.11.2021 “Człowiek to brzmi dumnie” –
V Powiatowy Konkurs Poetycki – eliminacje szkolne
kl. IV – VIII R. Kołodziej

L. Kossowska

27.11.2021
28.11.2021
29.11.2021
30.11.2021 Szkolny konkurs wiedzy o życiu
i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
kl. VII – VIII R. Kołodziej

L. Kossowska

T. Chojnacka

Spotkanie z ratownikiem medycznym na lekcji techniki w ramach tematu “Bezpieczeństwo przede wszystkim”

Konkursy plastyczne – zgodnie z propozycjami

klasy 4

 

 

kl 4-7

M. Uliczka