KALENDARIUM – LISTOPAD

Data Wydarzenie Adresaci Odpowiedzialny
01.11.2022
02.11.2022
03.11.2022 zDolny Ślązak z geografii klasy IV—VIII Urszula Hordyk
04.11.2022 zDolny Ślązak z historii klasy IV—VIII Jakub Rawski
04.11.2022 Dzień postaci z bajek świetlica Emilia Konieczna-Franczak
Anna Mirecka
Agnieszka Foksowicz-Małek
05.11.2022
06.11.2022
07.11.2022 Udział w VI Konkursie Powiatowym Od Powstania Wielkopolskiego do Powstania Warszawskiego uczniowie klas VIII Jakub Rawski
Tamara Chojnacka
07.11.2022 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek klasy  I-VIII Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
Tamara Chojnacka
07.11.2022 155 urodziny Marii Skłodowskiej – Curie klasy VII-VIII Katarzyna Kuczewska
08.11.2022 Szkolne obchody Święta Niepodległości klasy IV—VIII Mariola Kraus
Jakub Rawski
09.11.2022 Pasowanie uczniów klas 1 klasy I wychowawcy klas I
10.11.2022

 

Konkurs plastyczny ,,Bajki, baśnie, bajeczki…” klasa I

 

Lucyna Kossowska
Renata Kołodziej
10.11.2022 Akcja społeczna – projekt “BohaterON w Twojej Szkole 2022”- cały miesiąc kl. 4c,d
kl. 6c,d
kl. 5c, 7a, 8d
Tamara Chojnacka
11.11.2022
12.11.2022
13.11.2022
14.11.2022 Koncert Lubuskiego Biura Koncertowego. klasy II Anna Adamowicz
14.11.2022 Akcja charytatywna na rzecz Domu Małego Dziecka klasy IV-VIII Szkolny Klub Wolontariatu
15.11.2022
16.11.2022
16.11.2022 Spotkania indywidualne z rodzicami (i uczniami) rodzice klas
IV-VIII
wychowawca
17.11.2022 Szkolna wystawa twórczości plastycznej uczniów społeczność szkoły Irena Herba

 

17.11.2022

 

 

 

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 1887-1922” klasy IV- VIII

 

 

 

Tamara Chojnacka

 

 

 

17.11.2022 Światowy Dzień Rzucania palenia – plakaty klasy I – III Jolanta Dmowska
Kamila Płaziak
17.11.2022 Spotkania indywidualne z rodzicami (i uczniami) rodzice klas
IV-VIII
wychowawca
18.11.2022 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno – Plastyczny “Moje miasto jesienią” – podsumowanie klasy II-III Tamara Chojnacka
Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
19.11.2022
20.11.2022 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka klasy I-III Ludmiła Bukowska
Jolanta Dmowska
21.11.2022 Akcja charytatywna ”Pełna miska dla schroniska…” klasy IV-VIII Szkolny Klub Wolontariatu
21.11.202225.11.2022 Tydzień Życzliwości
i Pozdrowień
klasy I-III Anna Michałowska
Karolina Marciniak
21.11.2022 Tydzień Życzliwości
i Pozdrowień
klasy IV – VIII
i świetlica
Emilia Konieczna- Franczak
Agata Suszyńska- Blachowska
22.11.2022 Międzyszkolny Konkurs Historyczny V Głogowskiego Biegu Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza klasy VI-VIII Tamara Chojnacka

 

23.11.2022 Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Głogowskich klasy VI – VIII Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
24.11.2022 Spotkania indywidualne z rodzicami (i uczniami) rodzice klas
IV-VIII
wychowawca
24.11.2022 Powiatowy Konkurs Czytelniczy “Kłamczucha” klasy VII Renata Kołodziej
Lucyna Kossowska
25.11.2022 Ratujemy i Uczymy Ratować – szkolenie dla klas pierwszych

 

klasy I

 

 

 

Kamila Płaziak
Barbara Mastej-Zaorska
Jolanta Dmowska
Aneta Lenort
wychowawcy klas 1
25.11.2022 Światowy Dzień Pluszowego Misia klasy I-III
świetlica
Maryla Gut

Agnieszka Foksowicz- Małek

Emilia Konieczna- Franczak

26.12.2022
27.11.2022
28.11.2022
29.11.2022 Konkurs z cyklu ,,Cztery pory roku” – ,,Jesień w obiektywie” uczniowie klas
I-III
Ewa Kozioł
Jolanta Pliszka
30.11.2022 Zabawa andrzejkowa świetlica Emilia Konieczna-Franczak
Agnieszka Foksowicz-Małek
Anna Mirecka
30.11.2022 Szkolenie Rady Pedagogicznej: warsztaty- umiejętności kluczowe klasy I-III, nauczyciele uczący na tych poziomach + nauczyciele świetlicy Anna Adamowicz