Informacja o wpłatach za obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc luty należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze pięć dni robocze miesiąca tj. od 01 – 05 lutego.

 

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

 

Cena bloczka obiadowego:   20  x  4,00  =  80, 00 zł

 

Przypominamy o dotrzymaniu terminu płatności

 

                                           intendent     Mileta Kuc