Informacja o wpłatach za obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc wrzesień 2021 należy dokonać na konto szkoły SP – 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 02 – 06 września. Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   21  x  4,00  =  84,00 zł

Obiady wydawane będą od 02 września 2021.

 

Bardzo ważne !

Został skrócony termin wpłat za obiady do pierwszych trzech dni roboczych miesiąca.     Prosimy bezwzględnie dotrzymać terminu płatności, ponieważ brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie obiadów.

 

Osoby, które jeszcze nie oddały wypełnionej i podpisanej deklaracji korzystania ze stołówki na nowy rok szkolny 2021-2022 proszone są o jak najszybsze jej przekazanie do intendentki szkolnej.

 

Intendentka szkoły

Mileta Kuc