Informacja o wpłatach za obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc czerwiec należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze pięć dni robocze miesiąca tj. od 01 – 08 czerwca. Proszę dotrzymać terminu płatności.

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Klasy      I – III     wpłacają   14 dni x 4.00 zł = 56,00 zł

Klasy IV – VIII    wpłacają  13 dni x 4,00 zł =  52,00 zł

 

W czerwcu odpisów nie ma.

„ Deklaracje korzystania z obiadów” na nowy rok szkolny są do pobrania na stronie internetowej, stołówce szkolnej i u Pani szatniarki .

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Podpisaną deklarację należy oddać do 15.06.2021

Intendent Mileta Kuc