Informacja o wpłatach za obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc marzec należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze pięć dni robocze miesiąca tj. od 01 – 05 marca. Informujemy, ze stołówka będzie czynna dopiero od 8 marca z przyczyn od nas niezależnych.

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

 

Cena bloczka obiadowego:   18  x  4,00  =  72, 00 zł

 

Prosimy dotrzymać terminu płatności.

Intendent Mileta Kuc