Informacja o obiadach w stołówce szkolnej

Wpłatę za obiady na miesiąc październik należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze pięć dni robocze miesiąca tj. od 01 – 07 października

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   21  x  4,00  =  84, 00 zł

 Proszę dotrzymać terminu płatności, ponieważ 7 wpłata powinna być na koncie szkoły.

 

intendent Mileta Kuc