Informacja o obiadach

Wpłatę za obiady na miesiąc październik należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 01 – 05 października 2021

 

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

 

Cena bloczka obiadowego:   20  x  4,00  =  80, 00 zł

 

Proszę dotrzymać terminu płatności.

 

                                                 intendent Mileta Kuc