Informacja dotycząca obiadów w stołówce szkolnej

Wpłatę za obiady na miesiąc wrzesień należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze pięć dni robocze miesiąca tj. od 01 – 07 września.

 

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

 

Cena bloczka obiadowego:   21  x  4,00  =  84,00 zł

Obiady wydawane będą od 02.09.2020 ( środa)

 

Osoby, które nie złożyły „Deklaracji korzystania z obiadów” na nowy rok szkolny, proszone są o niezwłoczne jej dostarczenie do 04.09.2020( piątek). Czyste druki są do odebrania na stołówce, w szatni lub do pobrania na stronie internetowej szkoły. Podpisane deklaracje proszę zostawiać w stołówce w czasie wydawania obiadów lub u pani szatniarki.

 

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA 2020/2021

W ostatnim dniu wpłata powinna być na koncie szkoły

 

WRZESIEŃ 2020                     –        02 – 07. 09.2020

PAŹDZIERNIK                        –        01-  07 .10.2020

LISTOPAD                               –        02 – 06 .11.2020

GRUDZIEŃ                              –        01 – 07 .12.2020

STYCZEŃ                                –         04 – 11 .01.2021

LUTY                                       –         01 – 05 .02.2021

MARZEC                                 –         01 – 05. 03.2021

KWIECIEŃ                              –         01 – 09. 04.2021

MAJ                                          –         04 –  10 .05.2021

CZERWIEC                             –         01 –  08 .06.2021

 

Intendent szkoły

Mileta Kuc