EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

14 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły z  kl. IV i V przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Celem egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  • doskonalenie umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej

Egzamin praktyczny odbył się w hali sportowej i polegał  na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
· pozycja kierującego na rowerze,
· upewnienie się o możliwości jazdy,
· upewnianie się o możliwości wykonania skrętu i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
· hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Po części praktycznej każdy rowerzysta  obowiązkowo zaliczył  ćwiczenia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali nauczyciele:

Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Urszula Paprocka

Andrzej Stempel

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom  karty rowerowej Gratulujemy!