Dzień Ziemi

Troska o czystość naszej planety jest ważnym zadaniem, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, dlatego należy pamiętać o ochronie środowiska i zachowaniach ekologicznych.

Do wychowania w duchu poszanowania przyrody, warto wdrażać dzieci już od najmłodszych lat – temu mają służyć między innymi obchody Dnia Ziemi. Nie zapomnieli o nich również uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie.

Dzieci inaczej niż do tej pory obchodziły Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia. Wszystkie działania, które odbyły się w ramach tego święta, miały charakter zdalny. Nauka na odległość nie utrudniła wychowawcom i dzieciom realizacji działań związanych z obchodami tego dnia. W dniach 19.04- 23.04.2021 r. we wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej były organizowane zajęcia w ramach edukacji społecznej, muzycznej, przyrodniczej i plastyczno-technicznej. Uczniowie mieli okazje obejrzeć prezentację multimedialną, filmy edukacyjne, śpiewać piosenki, brać udział w quizach  i wziąć udział w konkursie „Coś z niczego”.

Konkurs plastyczno-techniczny „Coś z niczego” miał na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni dzieci. Udział w konkursie zdeklarowało wielu uczniów klas najmłodszych. Największe zainteresowanie było wśród pierwszaków, gdzie wybór zwycięskich prac był niełatwy. Jury wybierając laureatów kierowało się założonymi kryteriami, a także wkładem pracy własnej dzieci w wykonane prace, ich możliwościami i predyspozycjami.

LAUREACI KONKURSU „COŚ Z NICZEGO”

KLASA I

I miejsce:     Oliwier Adamski, kl. 1D

II miejsce:    Julian Ionesi, kl. 1C

Jan Tomczyk, kl. 1C

III miejsce:   Julia  Zajączkowska, kl. 1A

Emilia Lewicka,  kl. 1B

KLASA II

I miejsce:     Wiktoria Solińska, kl. 2B

II miejsce:    Patrycja Florczak,  kl. 2D

III miejsce:   Liza Kucharska, kl.  2C

KLASA III

I miejsce:     Hanna Kozar, kl. 3E

II miejsce:    Adrianna Lechwar, kl. 3E

III miejsce:   Stanisław Rybarczyk, kl. 3E

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY  I   ZAPRASZAMY DO BRANIA UDZIAŁU  W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM.