Dzień Górnika w kl. I d

Dzien Górnika w Kl. I d

4 grudnia swe święto obchodzi górnicza brać. Tego dnia przypada dzień patronki górników, świętej Barbary. Górnicy świętują Barbórkę ubrani w tradycyjny górniczy mundur z charakterystycznym górniczym czako -nakryciem głowy. Zwyczaj noszenia munduru wprowadzono na Górnym Śląsku w XVIII wieku. Jego wzór pochodzi z niemieckiego Zagłębia Ruhry. Na górniczym mundurze znajduje się zwykle górnicze godło przedstawiające dwa skrzyżowane górnicze narzędzia, nazywana popularnie młotkami, żelazko.  Tradycyjnie Barbórka zaczyna się uroczystą msza świętą w kościele lub w cechowni -pomieszczeniu w kopalni, w którym górnicy zbierają się przez zjazdem pod ziemie, przy figurze świętej Barbary. Po mszy świętej górnicze orkiestry przechodzą ulicami górniczych osiedli maszerując w głośnej paradzie, której stałym elementem jest odegranie górniczego hymnu.

Klasa 1d również zaprezentowała na lekcji przedmioty, związane z górnictwem. Dzieci opowiadały o niebezpiecznej, trudnej i ryzykownej pracy górników. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie wykonali portret górnika. Zapraszamy do obejrzenia naszych zdjęć 🙂

Wychowawca klasy 1d  Patrycja Małucka

Dzien Górnika w kl. I d