DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY POLSKO-ANGIELSKIEJ „Big Kahoot Quiz”

DRUŻYNOWY KONKURS WIEDZY POLSKO-ANGIELSKIEJ "Big Kahoot Quiz"
Dnia 2 czerwca 2021r. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy polsko-angielskiej „Big Kahoot Quiz”. Wzięło w nim udział po dwoje uczniów z każdej klasy trzeciej. Tym, co wyróżnia ten konkurs od pozostałych ,jest to, że uczniowie odpowiadają na pytania przy użyciu  tabletów. W konkursie tym nie liczą się tylko same poprawne odpowiedzi,  ale i czas w jakim uczniowie na nie odpowiadali. Szybkość miała bardzo duże znaczenie, bo poziom wiedzy uczniow był wysoki i wyrównany.  Po odpowiedzi na niespełna 60 pytań, przyszedł czas ogłoszenie wyników. Gratulujemy wszystkim uczestnikom (reprezentantom klas),  ale trzy pierwsze miejsce przypadły klasom:
I miejsce klasa 3D
II miejsce- klasa  3C
III miejsce- klasz 3A
Organizatorzy: S.Piotrowska-Zdyb i B.Młodzińska