Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

W dniach 18., 19.01.2023 r. w naszej szkole odbył się Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Biblista Junior” oraz „Młody Biblista” VI Edycja 2022/2023 – etap szkolny.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego oraz diecezjalnego.

Celem konkursu jest:

–  rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną,

–  zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi

Życia,

–  propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,

–  kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,

–  stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,

–  promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych uczniów.

Zwycięzcami , a tym samym osobami, które przechodzą do kolejnego etapu, zostali:

W kategorii „Biblista Junior” (klasy IV – VI)

I miejsce:

  • Kacper Filipek VI b

II miejsce egzekwo:

  • Franciszek Ozimirski IV c
  • Nina Sosnowska IV b

W kategorii „Młody Biblista” (klasy VII – VIII)

I miejsce:

  • Martyna Burnos VIII d

II miejsce egzekwo:

  • Wojciech Piotrowiak VIII b
  • Paweł Tomasik VIII a

Wszyscy uczestnicy konkursu na etapie szkolnym otrzymają dyplomy na apelu podsumowującym dorobek szkoły w m-cu czerwcu. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.

Katechetki:

Magdalena Maik oraz Aneta Skrobuła