Debata uczniowska

We wtorek 8 czerwca debatował Samorząd Uczniowski wspierany przez trójki klasowe na temat atmosfery w szkole, samopoczucia uczniów i ich oczekiwań po powrocie z nauczania zdalnego. Debatę poprzedził sondaż  przeprowadzony przez SU wśród klas 4-8. Honorowym gościem był pan dyrektor Ernest Kłósek.

Uczniowie stwierdzili, że atmosfera w szkole jest dobra, uczniowie w zdecydowanej większości cieszą się z powrotu do szkoły i doceniają zorganizowane działania na ich powrót. Podkreślają jednak, że ich emocje są kruche i proszą o łagodne powtarzanie wiadomości  i dużą wyrozumiałość.

Wnioski z  debaty zostały przekazane nauczycielom i uczniom.

Organizatorzy debaty: Samorząd Uczniowski

pani  Anna Kowalska – pedagog szkolny

pani Aneta Lenort – opiekun SU