„Baranek” – konkurs dla klas II i III

"Baranek" - konkurs dla klas II i III

Zapraszamy uczniów klas II i III do udziału w Powiatowym Konkursie Wielkanocnym „Baranek” organizowanym przez bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie baranka. Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę (dzieci pracują indywidualnie). Przedmiotem konkursu są tylko formy przestrzenne. Baranki  mogą być  wykonane w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości. Praca powinna zawierać elementy umożliwiające jej prezentację na wystawie, np. stojaczek, podpórka, itp. Do każdego baranka należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz imię i nazwisko opiekuna.

Etap szkolny konkursu organizuje biblioteka szkolna. Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o odbiór zgody na publikację danych. Prace konkursowe oraz wypełnione zgody należy dostarczyć do biblioteki do 25 marca 2022 roku. Ostateczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5 kwietnia na stronie internetowej szkoły organizatora http://sp14.glogow.pl/