Archipelag Skarbów

Działania profilaktyczne zgodne z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły

 

Co roku staramy się organizować różne akcje i działania z zakresu profilaktyki w naszej szkole. W tym roku, wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności szkolnej, w dniach 15 i 16 czerwca  uczniowie klas 8, ich rodzice i nauczyciele uczestniczyli w rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Programie „Archipelag Skarbów.”

 

Czym jest  Archipelag Skarbów?

Archipelag Skarbów  to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży w wieku 13- 16 lat, opracowany i nadzorowany przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), który ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów profilaktycznych oraz prowadzeniu badań nad młodzieżą. Program jest prowadzony przez ludzi z pasją, którzy łączą profesjonalizm z zaangażowaniem na rzecz dobra młodzieży. Trenerzy Archipelagu Skarbów stają się wiarygodni dla nastolatków, dzięki temu, że sami żyją w zgodzie z tym, co przekazują młodzieży.

Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Są to wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka, a ich znaczenie dla młodzieży potwierdzają badania naukowe (CBOS, 2016).

Celem programu jest wzmacnianie przekazu wychowawczego rodziców, którzy w świetle badań IPZIN są wskazywani przez zdecydowaną większość nastolatków jako najważniejsi przewodnicy życiowi. Pracując z młodzieżą podkreślamy wagę więzi z rodzicami i rodziną oraz pomagamy jej zrozumieć dobre strony rodzicielskich wymagań.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia, łącząc atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Pokazuje znaczenie szacunku i wzajemnej pomocy w przyjaźni i miłości. Uczy jak radzić sobie z trudnymi emocjami.

 

 

Koordynatorzy projektu:

 

Piotr Lenort

Anna Kowalska