„AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO”

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU  SPORTOWEGO

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU  SPORTOWEGO

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów z klas IV- VIII szkół podstawowych naszej szkoły , którego przedmiotem było w sposób twórczy za pomocą dowolnej techniki  stworzenie krótkiego, amatorskiego filmu o treści dotyczącej aktywności fizycznej podczas nauczania zdalnego. Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. propagowanie zdrowego stylu życia, kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej. Organizatorem konkursu była  Grażyna Dziadkowiec-Kublik oraz Urszula Paprocka przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie , a honorowy patronat sprawowała Państwowa Stacja Sanitarna  Epidemiologiczna w Głogowie wydział ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji  Zdrowia.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę                     i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić  wszystkie osoby odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy  po odbiór nagród do sekretariatu szkoły od poniedziałku 15 marca 2021 r.  z zachowaniem reżimu sanitarnego :

Oliwkę Łączną

Maksymiliana Jaszczaka , Jakuba Pilewskiego

Kornelię Kierepkę oraz  Hanię Mitułę