Akcja Żonkile 2024 w naszej szkole

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie odbyła się akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, której towarzyszyło hasło „Łączy nas pamięć”. Wydarzenie związane było z 81. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie wykonali papierowe żonkile, a następnie dekorowali nimi szkołę, upamiętniając walkę powstańców. Na zajęciach z historii oraz języka polskiego zostały przeprowadzone lekcje z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pani Małgorzata Korzeniewska przygotowała tablicę informującą o bohaterach powstania. Ponadto uczniowie klasy 8a przedstawili efekty realizacji projektu edukacyjnego, który opracował p. Jakub Rawski, poświęconego powstaniu w getcie warszawskim. Ósmoklasiści przygotowali plakaty, lapbooki oraz prezentacje multimedialne.  Fotografie uczniów zaangażowanych w akcję pokazują, w jaki sposób społeczność szkolna czci pamięć powstańców.

 

Jakub Rawski