Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2023

W  bieżącym roku przypada 30. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. 15.09.2023 uczniowie klas IV-VIIIprzyłączyli się do udziału w sprzątaniu naszej planety.Wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz różnokolorowe worki z zapałem zbierali i segregowali „ śmieciowe trofea”. W promieniach wrześniowego słońca robota szła szybko i przyjemnie. Zebrane śmieci zostały oczywiście wrzucone do odpowiednich pojemników Moc Akcji Sprzątanie świata łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem. „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Pamiętajmy jednak, aby dbać o środowisko każdego dnia, nie tylko w czasie akcji.

Koordynator  Urszula Nowak-Manycz