Tydzień Edukacji Zdrowotnej

Tydzień edukacji zdrowotnej

W dniach 04 – 08 kwietnia  w klasach 1-3 odbył się Tydzień Edukacji  Zdrowotnej,

który wpisał się już na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Miał na celu  kształtowanie  wśród  dzieci  zachowań  prozdrowotnych  oraz  promowanie  zdrowego  stylu  życia.

W  czasie wspólnych działań  zrealizowano zagadnienia profilaktyczne, pobudzające  do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnego zdrowia:

I   Higiena osobista i otoczenia

II  Profilaktyka uzależnień „Nie pal przy mnie, proszę”

III Zdrowe odżywianie

W ramach warsztatów promujących zdrowie uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne ze wskazówkami, jak prawidłowo myć zęby, wysłuchali tematyczne piosenki i wiersze oraz omówili piramidę zdrowia. Obejrzeli prezentację multimedialną na temat szkodliwości palenia papierosów, a w podsumowaniu działań reprezentacje klas wzięły udział w konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie, proszę”. Uczniowie z  ogromną przyjemnością przystąpili do przygotowania wspólnego drugiego śniadania, gdzie powstały kanapkowe dzieła sztuki.  Ponadto uczniowie poszczególnych klas wykorzystali swoją wiedzę o zdrowiu wykonując zadania warsztatowe: labirynty, plakaty,  quiz wiedzy Prawda / Fałsz, Apel uczniów klas 2 – Jak żyć zdrowo?, Apel uczniów klas 3 o szkodliwości palenia!

Problematyka zdrowotna od dawna zajmowała ważne miejsce w wizji i misji szkoły. Mamy nadzieję, że zaproponowane działania pozytywnie wpłyną na poprawę zdrowia i życia naszych uczniów.

        Koordynator  Jolanta Dmowska, Marzenia Magda

        we  współpracy z wychowawcami klas 1-3.