Zajęcia wspomagające

 

Dzień dobry

Szanowni Państwo Rodzice!

 

W okresie od dnia 2 września 2021r. do dnia 22 grudnia 2021r. szkoła zorganizuje dla klas 4,5,6,7 i 8 w r. szk. 2021/2022 zajęcia  wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Pierwszym krokiem jest  pozyskanie  od rodziców pisemnych DEKLARACJI, które będą podstawą do skierowania przez szkołę odpowiedniego wniosku do organów zwierzchnich.

 

W poniedziałek 13 czerwca uczniowie otrzymają w szkole stosowne formularze DEKLARACJI, w przypadku zadeklarowania udziału dziecka w zajęciach proszę o ich zwrot we wtorek 14 czerwca do wychowawców klas. Dodatkowo DEKLARACJE takie zamieścimy na  stronie internetowej szkoły.

Harmonogram realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów  podany będzie na początku roku szkolnego po opracowaniu planu lekcji.  Zajęcia mogą być organizowane w obrębie oddziału lub grup międzyoddziałowych.

Na realizację zajęć wspomagających  w okresie od dnia 2 września 2021r. do dnia 22 grudnia 2021r. szkoła będzie miała do dyspozycji łącznie 220 godzin lekcyjnych.

 

DYREKTOR SZKOŁY

Ernest Kłósek

 

Deklaracja dla uczniów obecnych klas 3

Deklaracja dla uczniów obecnych klas 4

Deklaracja dla uczniów obecnych klas 5 i 6

Deklaracja dla uczniów obecnych klas 7