Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Głogowskich

Zapraszamy uczniów klas 6-8 do udziału w XII Konkursie Recytatorskim Poezji Twórców Głogowskich. W związku z sytuacją epidemiczną, tegoroczny konkurs odbędzie się online. Należy nagrać recytację dwóch wierszy lub dwóch fragmentów prozy, ewentualnie jednego wiersza i jednego fragmentu prozy, autorów mieszkających lub pochodzących z Głogowa.

Nagrania należy dostarczyć w zamkniętej i opisanej kopercie do 9 kwietnia do szatni. Kopertę opisujemy następująco:

 KONKURS RECYTATORSKI POEZJI TWÓRCÓW GŁOGOWSKICH –

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
Klasa:

 Oprócz płyty lub pendrive’a (oczywiście pendrive do zwrotu) w kopercie należy umieścić również wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia. Koordynatorem i opiekunem konkursu w szkole jest  p. Renata Kołodziej.

 Informujemy, że w bibliotece są dostępne tomiki poezji twórców głogowskich. Uczniowie zainteresowani ich wypożyczeniem proszeni są o kontakt. Istnieje również możliwość konsultacji online z recytatorami. Wszelkie pytania, zamówienia, zgłoszenia można kierować na adres biblio.sp3@wp.pl .

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są tutaj:

Regulamin konkursu recytatorskiego

Karta zgłoszenia