NAGRODA NOBLA

Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństwa i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu
Alfreda Nobla. Uroczystość odbywa się zawsze 10 grudnia.
Nasza szkoła nosi imię Noblistów Polskich dlatego warto zapoznać się z historią tej nagrody.
Serdecznie zapraszam Beata Golunkiewicz