22 marca – Światowy Dzień Wody

Dzień ten został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Woda jest niezbędna w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępu zależy zdrowie i godne życie. Pojawiający się kryzys klimatyczny zaburza cykl wodny, zwiększa niedobory wody, pogarsza jej jakość. Zwiększone zapotrzebowanie na wodę , energię, rozwój rolnictwa, przemysł i konsumpcja prowadzą do zagrożeń niedoboru wody. Obecnie 785 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej(w/g WHO). Niedobory wody dotykają również Polskę, a deficyt wody z roku na rok jest coraz bardziej odczuwalny. Wystarczy wiedzieć, że w ciągu dwóch minut prysznica zużywa się ok. 20 litrów wody, zaś do wyprodukowania 1 kg wieprzowiny potrzeba około 6000 litrów tego cennego płynu.

Wielu akcjom promującym konieczność oszczędzania wody patronuje Polska Akcja Humanitarna.  W tym roku hasło akcji brzmi :,, Zrób szum wokół wody”.Zachęcamy wszystkich do zaglądnięcia na stronę organizacji. Można również oglądnąć film umieszczony na stronie PAH

Tymczasem zapraszamy do rozwiązania quizu dotyczącego wody i zagadnień z nią związanych zamieszczonego poniżej 

Bogumiła Bączewska

link do filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=LqfCrukXmsE

Quiz dla najmłodszych