DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

w roku szkolnym 2022/23

 

 1. Przekazanie kadrze nauczycielskiej informacji o przystąpieniu szkoły do programu

„Trzymaj formę!”

 1. Zapoznanie wszystkich uczestników i realizatorów programu z jego założeniami

programu.

 1. Propagowanie zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia na lekcjach przyrody,

biologii, techniki, wychowania fizycznego, wychowania o życia w rodzinie, plastyki, godzin

wychowawczych, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych (cały rok szkolny).

 1. Prowadzenie podstrony internetowej na stronie www szkoły poświęconej programowi

„Trzymaj Formę” (cały rok szkolny).

 1. Gazetka szkolna „ Trzymaj formę” – przy pokoju nauczycieli wf
 2. Przeprowadzenie badań BMI (Body Mass Index) na wybranej grupie uczniów. Celem badań

jest sprawdzenie prawidłowej masy ciała (lekcje wf).

 1. Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według

Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie: ulotki, plakaty, reklama, zajęcia praktyczne

(cały rok szkolny).

 1. Praktyczne zaznajamianie uczniów z produktami żywnościowymi i ich składem (cały rok

szkolny):

 • Zawartość składników produktu spożywczego – umiejętność czytania etykiet (np. dodatki

do żywności, które samodzielnie nie są przeznaczone do spożycia – dodane do produktu

wpływają na jego trwałość, konsystencję, barwę, zapach lub smak).

 1. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne

formy zajęć pozalekcyjnych (cały rok szkolny):

 • Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe.
 • Piesze wędrówki z elementami atletyki terenowej.
 • Promowanie marszów nordick walking.
 • Udział w konkursach promujących zdrowe odżywianie oraz zdrowy styl życia
 • Tydzień promocji zdrowia w szkole
 • Rajd rowerowy.
 • Aktywne przerwy sportowe
 • Organizowanie środowiskowych imprez rekreacyjno – sportowych, np. „Sportowy Dzień

Dziecka”.

 • Organizacja Szkolnych Turniejów w grach zespołowych.
 • Udział uczniów w różnorodnych pozaszkolnych zawodach sportowych.
 • Organizowanie pogadanek na temat zdrowej żywności.
 • Spotkania z pielęgniarką, pedagogiem, psychologiem , przedstawicielem SANEPID- u
 • Pedagogizacja rodziców w zakresie treści promowanych w projekcie: ankiektyzacja,

pogadanki, spotkania z dietetykiem (podczas wywiadówek, imprez integracyjnych i innych

spotkań) w miarę możliwości.

 • Dobre praktyki – dawanie przykładu własnym zachowaniem, np. wspólne z uczniami np.

jedzenie II śniadania; propagowanie picia wody, jedzenia warzyw i owoców, aktywności

sportowej np. poprzez gimnastykę śródlekcyjną; włączanie rodziców do działań.

 • Tworzenie gazetek ściennych o tematyce zdrowego trybu życia (cały rok szkolny).
 • Realizacja programów edukacyjnych, np. „Warzywa i owoce w szkole”, „Szkoła Promująca

Zdrowie”.

 • Podsumowanie programu: prezentacja multimedialna – raport podsumowujący działania

w zakresie realizacji programu „Trzymaj formę” zamieszczony na stronie szkoły.